< Trở về giao diện Mobile
Quy định mới về bổ nhiệm cấp phó cơ quan báo chí

08/05/17

Theo quy định của Luật Báo chí năm 2016, việc bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí không cần phải có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH