< Trở về giao diện Mobile
Khóa học Kỹ năng làm việc với báo chí và Xử lý khủng hoảng truyền thông

20/06/16

Trong 3 ngày 17 đến 19/6/2016, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí) phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Truyền thông AAA tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng làm việc với báo chí và Xử lý khủng hoảng truyền thông” tại thành phố Hà Nội với sự tham gia của các học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách truyền thông và đối ngoại của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, hàng tiêu dùng, dược phẩm, giáo dục...

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH