< Trở về giao diện Mobile
Khai giảng 2 khóa học cho Trung tâm tin tức VTV24

05/05/16

Sáng 3/5/2016 tại Hà nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình đã tổ chức khai giảng 2 khóa đào tạo cho Trung tâm tin tức VTV24: Khóa học về “Xây dựng khung chương trình” và Khóa học “Tư vấn, đào tạo quản lý biên tập và chương trình”.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH