< Trở về giao diện Mobile
Khoá "Bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước về báo chí

29/06/16

Từ ngày 23 đến ngày 25-6-2016 tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí, Cục Báo chí đã tổ chức khoá học "Bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước về báo chí" dành cho Lãnh đạo các cơ quan báo chí trên cả nước (các trường hợp mới bổ nhiệm và bổ nhiệm lại), Trưởng, phó các Ban nghiệp vụ của cơ quan báo chí (trường hợp quy hoạch bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí).

Điểm báo ngành TT & TT từ ngày 15 tháng 07 đến ngày 22 tháng 07 năm 2016

26/07/16

Trong tuần qua, trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, những chủ đề sau được nhiều cơ quan báo chí dành thời lượng diện tích, phản ánh: Nhiều công nghệ hiện đại được giới thiệu trong VIETNAM ICT COMM 2016, số hóa truyền hình, thị trường dịch vụ viễn thông; Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác TT&TT, chính sách 4G sẽ bảo vệ quyền lợi người dùng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, tin nhắn rác…

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH