< Trở về giao diện Mobile
Khóa “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ báo chí” lần thứ 4 tại Hà Nội

14/11/16

Sáng 09/11/2016, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí) đã tổ chức khóa “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ báo chí” dành cho hơn 40 đại biểu là lãnh đạo, trưởng các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của 35 cơ quan báo chí trên cả nước.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH