Kỹ năng phỏng vấn báo chí

 “Không thể làm báo tốt nếu không làm được phỏng vấn tốt. Vì phỏng vấn là xương cốt của mọi vấn đề”, đó là khẳng định của PGS.TS. Đinh Thị Thúy Hằng (Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - HNBVN) tại buổi khai giảng khóa bồi dưỡng “Kỹ năng phỏng vấn báo chí” được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 25-26/8/2015.

 
Kỹ năng phỏng vấn báo chí (26/08/2015)

 “Không thể làm báo tốt nếu không làm được phỏng vấn tốt. Vì phỏng vấn là xương cốt của mọi vấn đề”, đó là khẳng định của PGS.TS. Đinh Thị Thúy Hằng (Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - HNBVN) tại buổi khai giảng khóa bồi dưỡng “Kỹ năng phỏng vấn báo chí” được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 25-26/8/2015.

 
Điểm báo tuần từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2015 (23/08/2015)
VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng