Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí tiếp tục hợp tác với Oxfam tổ chức khóa tập huấn cho nhà báo về truyền thông có nhạy cảm giới

Ngày 3/7/2014,  đại diện Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) và đại diện của Oxfam tại Việt Nam đã có buổi làm việc về việc tiếp tục hợp tác tổ chức khóa tập huấn viết báo nhạy cảm giới.

 
Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí tiếp tục hợp tác với Oxfam tổ chức khóa tập huấn cho nhà báo về truyền thông có nhạy cảm giới (04/07/2014)

Ngày 3/7/2014,  đại diện Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) và đại diện của Oxfam tại Việt Nam đã có buổi làm việc về việc tiếp tục hợp tác tổ chức khóa tập huấn viết báo nhạy cảm giới.

 
Thu hồi Thẻ nhà báo vì cơ quan báo chí bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí (04/07/2014)

Đó là trường hợp của báo Sài Gòn tiếp thị với 75 trường hợp bị thu hồi vào tháng 3/2014.
 

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng