Điểm báo ngành TT&TT từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 năm 2015

Cảnh báo hacker nước ngoài đang tấn công hệ thống mạng Việt Nam; Phát huy vai trò báo chí tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe nhân dân, sẽ yêu cầu nhà mạng giảm cước tin nhắn quảng cáo để chống tin rác, quản lý thị trường xuất bản phẩm, Bộ TT&TT chỉ đạo chia tách vốn, tài sản của VTC để sáp nhập VOV; Dừng cấp phép một số chương trình liên kết của VTV; Bộ TT&TT sẽ tăng cường quản lý và ngăn chặn tin nhắn rác... Bộ Chính trị thông qua Đề án Quy hoạch báo chí, Bộ TT&TT 'siết' truyền hình liên kết, thị trường dịch vụ viễn thông... là những nội dung nổi bật được nhiều cơ quan báo chí phản ánh về ngành thông tin và truyền thông.

 
MTC tiếp tục hợp tác với tổ chức Oxfam trong lĩnh vực giới (19/01/2015)

Ngày 16/01/2015,  lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí và đại diện của tổ chức Oxfam, đại diện Văn phòng Unesco tại Việt Nam đã có buổi làm việc bàn về kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2015.

 
Điểm báo ngành TT&TT từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 năm 2015 (31/03/2015)

Cảnh báo hacker nước ngoài đang tấn công hệ thống mạng Việt Nam; Phát huy vai trò báo chí tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe nhân dân, sẽ yêu cầu nhà mạng giảm cước tin nhắn quảng cáo để chống tin rác, quản lý thị trường xuất bản phẩm, Bộ TT&TT chỉ đạo chia tách vốn, tài sản của VTC để sáp nhập VOV; Dừng cấp phép một số chương trình liên kết của VTV; Bộ TT&TT sẽ tăng cường quản lý và ngăn chặn tin nhắn rác... Bộ Chính trị thông qua Đề án Quy hoạch báo chí, Bộ TT&TT 'siết' truyền hình liên kết, thị trường dịch vụ viễn thông... là những nội dung nổi bật được nhiều cơ quan báo chí phản ánh về ngành thông tin và truyền thông.

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng