Các thể loại báo chí

“Các thể loại báo chí” là một trong 14 cuốn nằm trong Bộ sách tham khảo nghiệp vụ báo chí do Nhà xuất bản Thông Tấn ấn hành. Cuốn sách được dịch giả Đào Tấn Anh và Trần Kiều Vân dịch từ nguyên bản tiếng Nga của tác giả là Phó tiến sĩ khoa học Chertưchơnưi – một nhà báo và nhà giáo giàu kinh nghiệm.

 
MTC làm việc cùng đại diện dự án Danida (17/10/2014)

Ngày 16 tháng 10 năm 2014, bà Birgitte Jallow, thanh tra độc lập dự án Danida đã đến thăm và làm việc cùng lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) nhằm tìm hiểu về hoạt động đào tạo của Trung tâm và cơ hội hợp tác giữa hai bên. Dự án Danida là một dự án nâng cao năng lực cho các đài địa phương Việt Nam. Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển và Bộ Kế hoach Đầu tư Việt Nam là chủ dự án. Nguồn vốn hỗ trợ dự án là từ Tổ chức Danida . Đối tác nước ngoài của dự án là Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO) .

 
Điểm báo từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2014 (04/11/2014)
VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng