Trung tâm BDKNNVBC (MTC) họp triển khai thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2014

Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2014, toàn bộ cán bộ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức họp triển khai thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2014.  

 
Trung tâm BDKNNVBC (MTC) họp triển khai thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2014 (18/09/2014)

Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2014, toàn bộ cán bộ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức họp triển khai thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2014.  

 
Bộ TT&TT xử phạt sai phạm của doanh nghiệp quảng cáo thực phẩm chức năng (17/09/2014)

Ngày 12/9/2014, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPVPHC xử phạm vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Bình số tiền 25 triệu đồng do đã quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng: Viên khớp Tâm Bình, Viên Guot Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình, Viên Tiêu hóa Tâm Bình trên trang web có địa chỉ http://tambinh.vn không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng