Điểm báo ngành TT&TT từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 10 năm 2015

Đảm bảo an toàn thông tin khi thuê dịch vụ CNTT; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT; quản lý thị trường dịch vụ viễn thông; xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã, số hóa truyền hình…là những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được các cơ quan báo chí đưa tin. 

 
Khóa tập huấn Kỹ năng viết tin cơ bản cho tạp chí (khóa 2) (05/10/2015)

 Từ ngày 02-04/10/15 tại nhà khách Quốc hội, 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí tổ chức khóa tập huấn Kỹ năng viết tin cơ bản cho tạp chí dành cho các phóng viên, biên tập viên các tạp chí tại Hà Nội.

 
Điểm báo ngành TT&TT từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 10 năm 2015 (13/10/2015)

Đảm bảo an toàn thông tin khi thuê dịch vụ CNTT; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT; quản lý thị trường dịch vụ viễn thông; xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã, số hóa truyền hình…là những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được các cơ quan báo chí đưa tin. 

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng