Xây dựng chương trình khung đào tạo nâng cao nghiệp vụ báo chí cho nhà báo Lào

Hiện nay, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) đang bước đầu thực hiện việc xây dựng chương trình khung đào tạo nâng cao nghiệp vụ báo chí cho nhà báo Lào. Đây là nhiệm vụ Bộ TTTT giao cho Trung tâm theo Quyết đinh số 1048/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 7 năm 2014 về việc giao nhiệm vụ và chuyển kinh phí xây dựng Khung chương trình đào tạo cho nhà báo Lào.

 
Xây dựng chương trình khung đào tạo nâng cao nghiệp vụ báo chí cho nhà báo Lào (20/08/2014)

Hiện nay, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) đang bước đầu thực hiện việc xây dựng chương trình khung đào tạo nâng cao nghiệp vụ báo chí cho nhà báo Lào. Đây là nhiệm vụ Bộ TTTT giao cho Trung tâm theo Quyết đinh số 1048/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 7 năm 2014 về việc giao nhiệm vụ và chuyển kinh phí xây dựng Khung chương trình đào tạo cho nhà báo Lào.

 
Thu hồi Thẻ nhà báo vì cơ quan báo chí bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí (04/07/2014)

Đó là trường hợp của báo Sài Gòn tiếp thị với 75 trường hợp bị thu hồi vào tháng 3/2014.
 

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng