Sử dụng Smartphone cho tác nghiệp báo chí

“Sử dụng smart phone tác nghiệp trong báo chí đang là yêu cầu cần thiết cho các nhà báo hiện nay, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ giữa các loại hình truyền thông. Thực tế hiện nay cho thấy, nhà báo không còn độc quyền trong việc cung cấp tin tức tới công chúng, vai trò của công chúng đã được thay đổi từ người bị động sang chủ động tiếp nhận thông tin. Chính vì lý do đó nhà báo cần phải biết sử dụng các thiết bị di động cho tác nghiệp, đây là lý do tôi tham dự khóa đào tạo này” - Nhà báo Lê Thế Nguyên, báo Kinh doanh & Pháp luật chia sẻ.

 
Sử dụng Smartphone cho tác nghiệp báo chí (28/05/2015)

“Sử dụng smart phone tác nghiệp trong báo chí đang là yêu cầu cần thiết cho các nhà báo hiện nay, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ giữa các loại hình truyền thông. Thực tế hiện nay cho thấy, nhà báo không còn độc quyền trong việc cung cấp tin tức tới công chúng, vai trò của công chúng đã được thay đổi từ người bị động sang chủ động tiếp nhận thông tin. Chính vì lý do đó nhà báo cần phải biết sử dụng các thiết bị di động cho tác nghiệp, đây là lý do tôi tham dự khóa đào tạo này” - Nhà báo Lê Thế Nguyên, báo Kinh doanh & Pháp luật chia sẻ.

 
Đề nghị xử lý tờ Cảnh sát toàn cầu vì bài viết "Học sinh lên núi để sex" (27/05/2015)

 Ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức khẳng định, bài viết “Học sinh ngoại thành Hà Nội lên núi… sex” của ấn phẩm Cảnh sát toàn cầu đăng ngày 19/5 hoàn toàn là tin sai sự thật.

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng