Điểm báo từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2014
 
USAID gặp gỡ để tìm cơ hội hợp tác cùng MTC (22/09/2014)

 

Ngày 22 tháng 9 năm 2014, đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đến thăm và làm việc cùng lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) nhằm tìm hiểu về hoạt động đào tạo báo chí của Trung tâm nói riêng và hoạt động báo chí chung của Việt Nam.

 

 

 
Điểm báo từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2014 (01/10/2014)
VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng