Kỹ năng đưa tin về hiệp định thương mại tự do

 Xây dựng mạng lưới truyền thông và báo chí để tăng cường đối thoại chính sách về các Chính sách Thương mại, Thuế và Đầu tư và các Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Đầu tư song phương, đó là nội dung chính của khóa học “Đưa tin về Hiệp định Thương mại tự do” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam (VJTC) phối hợp với Tổ chức Actionaid Việt Nam (AAV) tổ chức từ ngày 26-27/5/2015

 
Kỹ năng đưa tin về hiệp định thương mại tự do (27/05/2015)

 Xây dựng mạng lưới truyền thông và báo chí để tăng cường đối thoại chính sách về các Chính sách Thương mại, Thuế và Đầu tư và các Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Đầu tư song phương, đó là nội dung chính của khóa học “Đưa tin về Hiệp định Thương mại tự do” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam (VJTC) phối hợp với Tổ chức Actionaid Việt Nam (AAV) tổ chức từ ngày 26-27/5/2015

 
Đề nghị xử lý tờ Cảnh sát toàn cầu vì bài viết "Học sinh lên núi để sex" (27/05/2015)

 Ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức khẳng định, bài viết “Học sinh ngoại thành Hà Nội lên núi… sex” của ấn phẩm Cảnh sát toàn cầu đăng ngày 19/5 hoàn toàn là tin sai sự thật.

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng