Khai giảng khoá tập huấn Nghị định mới về nhuận bút trong lĩnh vực báo chí

Ngày 18 tháng 7 năm 2014, khóa tập huấn Nghị định 18/NĐ-CP về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí đã được khai giảng tại Hà Nội. Đây là khóa tập huấn do Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí) tổ chức nhằm giúp cho các cơ quan báo chí hiểu rõ hơn về những quy định mới liên quan đến hoạt động của cơ quan mình.

 
 
Khai giảng khoá tập huấn Nghị định mới về nhuận bút trong lĩnh vực báo chí (18/07/2014)

Ngày 18 tháng 7 năm 2014, khóa tập huấn Nghị định 18/NĐ-CP về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí đã được khai giảng tại Hà Nội. Đây là khóa tập huấn do Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí) tổ chức nhằm giúp cho các cơ quan báo chí hiểu rõ hơn về những quy định mới liên quan đến hoạt động của cơ quan mình.

 
 
Thu hồi Thẻ nhà báo vì cơ quan báo chí bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí (04/07/2014)

Đó là trường hợp của báo Sài Gòn tiếp thị với 75 trường hợp bị thu hồi vào tháng 3/2014.
 

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng