Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư về trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Ngày 03 tháng 10 năm 2014, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội sẽ có hiệu lực thi hành. Thông tư này được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành vào ngày 19 tháng 8 năm 2014.

 
MTC sẽ tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam (22/08/2014)

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí  (MTC) dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động xây dựng Bộ chỉ số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho MTC phối hợp với UNESCO thực hiện.

 
Thu hồi Thẻ nhà báo vì cơ quan báo chí bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí (04/07/2014)

Đó là trường hợp của báo Sài Gòn tiếp thị với 75 trường hợp bị thu hồi vào tháng 3/2014.
 

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng