Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục xử phạt sai phạm một số cơ quan báo chí

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt một số cơ quan báo chí có sai phạm, trong đó có cơ quan báo chí thuộc Bộ.

 

 
Khóa Tập huấn Nghị định 18/2014-NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh (11/09/2014)

Sáng ngày 11 tháng 09 năm 2014, khóa tập huấn Nghị định 18/2014-NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí đã được khai giảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp sau thành công của khóa học tại Hà Nội (tháng 7/2014), Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí tiếp tục tổ chức khóa học về nhuận bút này nhằm giúp cho các cơ quan báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hiểu rõ hơn về quy định trên và có thể áp dụng một cách phù hợp với cơ quan mình.

 
Bộ TT&TT xử phạt sai phạm của doanh nghiệp quảng cáo thực phẩm chức năng (17/09/2014)

Ngày 12/9/2014, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPVPHC xử phạm vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Bình số tiền 25 triệu đồng do đã quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng: Viên khớp Tâm Bình, Viên Guot Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình, Viên Tiêu hóa Tâm Bình trên trang web có địa chỉ http://tambinh.vn không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng