Hội thảo tham vấn về Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam

Sáng 29 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí đã phối hợp với Unesco Việt Nam tổ chức hội thảo Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam tại Hà Nội.

 
MTC sẽ tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam (22/08/2014)

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí  (MTC) dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động xây dựng Bộ chỉ số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho MTC phối hợp với UNESCO thực hiện.

 
Thu hồi Thẻ nhà báo vì cơ quan báo chí bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí (04/07/2014)

Đó là trường hợp của báo Sài Gòn tiếp thị với 75 trường hợp bị thu hồi vào tháng 3/2014.
 

VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng